TRC Unicef Nakhonsawan 1

ประชุมวางแผนปฏิบัติการ วันที่ 24-26 ม.ค. 60

ประชุมวางแผนปฏิบัติการ วันที่ 24-26 ม.ค. 60
Read Me

TRAILER โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21

TRAILER โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21
Read Me

ประชุมศูนย์สื่อต้นแบบ ( TRC UNICEF )

ประชุมศูนย์สื่อต้นแบบ ( TRC UNICEF )

ดูภาพการประชุมาพประชุม TRC UNICEF 2559

Read Me

วิธีการของมอนเตสซอรี่

วิธีการของมอนเตสซอรี่

วิธีการของมอนเตสซอรี่ คนช่างสังเกตเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นเกี่ […]

Read Me

Montessori – กระดานบวก | TRC UNICEFT

Montessori – กระดานบวก | TRC UNICEFT

สื่อวิดีทัศน์คู่มือชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด Link: h […]

Read Me Leave comment

กิจกรรมสือมอนเทสซอลรี

กิจกรรมสือมอนเทสซอลรี

คู่มือสื่อมอนเทสคู่มือสื่อมอนเทสซอลรี | ชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสร […]

Read Me Leave comment